Науково-дослідна лабораторія

з гумінових речовин
ім. проф. Л.А. Христєвої 


 

Ще у 1966 році на Міжнародному симпозіумі з рослинництва (Болгарія) проф. А. А. Христєва, узагальнивши досвід вітчизняних і закордонних учених і багаторічні виконані під її керівництвом дослідження колективу Проблемної лабораторії, знайомить світове наукове співтовариство із власною науковою гіпотезою щодо механізмів дії гумінових речовин.

 

У гумінових препаратів було виявлено високоспецифічні ефекти: антистресову, адаптогенну й антикумулятивну дію щодо залишкових кількостей гербіцидів і пестицидів, підвищення опірності до екстремальних факторів середовища. Наукові гіпотези проф. А. А. Христєвої щодо гумінових речовин слугували і слугують програмою для наступного поглибленого їх вивчення. Передовими та актуальними виявилися погляди Лідії Асенівни на екологічні ролі гумінових речовин у біосфері. Вона неодноразово підкреслювала, що застосування гумінових препаратів має велике значення в стабілізації порушення рівноваги в екосистемах.

 

У лабораторії з гумінових речовин ім. проф. А. А. Христєвої Дніпропетровського державного аграрного університету нині розробляються нові підходи до оцінки біологічної активності сировини, що містить гуміїюві речовини. Це дозволяє звузити пошук різних каустобіолітів для одержання нових високоефективних препаратів гумінової природи. Цей аспект ґрунтується на скринінгу великого спектру можливих біологічних ефектів гумінових речовин, що включає ощнку фізико-хімічних властивостей сировинного торфу, його токсичність, ботанічний склад, а також визначення вмісту гумінових кислот. Оцінюючи нові препарати гумінової природи, вчені лабораторії рекомендують визначати не тільки комплекс вищевказаних показників, але: їх ростостимулюючу, антистресову, антиоксидантну, ензимо- та імуномодулюючу активності й адаптогенні властивості. При цьому необхідно враховувати також кореляційні зв’язки між фізико-хімічними властивостями торфів, їхнім ботанічним складом і біологічною активністю препаратів.

 

Зараз співробітники науково-дослідної лабораторії готують до реєстрації низку перспективних препаратів гуміїювої природи з метою застосування їх у різних галузях сільського господарства для підвищення врожайності сільськогосподарських культур, збільшення в них поживних речовин, зниження залишкових кількостей у біологічній продукції гербіцидів, пестицидів, нітратів і підвищення стійкості рослин до несприятливих факторів в умовах ризикованого землеробства.

 

Колектив лабораторії за період свого існування отримує й успішно виконує різні науково-технічні завдання державного значення. Зокрема, розробляються технології одержання гумінових добрив для рослинництва, технології промислового одержання гумінових препаратів для тваринництва, які успішно пройшли державні випробування і були дозволені для впровадження.