№ з/п

Види  досліджень

Вартість одного зразка без ПДВ, грн

Вартість одного зразка з ПДВ,

грн

 

Фізико-хімічні аналізи

 

1.

Визначення вологості

91,67

110,00

2.

Визначення вмісту сухої речовини

91,67

110,00

3.

Визначення зольності

125,00

150,00

4.

Визначення вмісту органічних речовин

125,00

150,00

5.

Визначення вмісту гумінових речовин (в препараті, у сухій та органічній речовині)

158,33

190,00

6.

Вилучення гумінових речовин із зразків

666,67

800,00

7.

Визначення густини

55,00

66,00

8.

Визначення загальної і  активної кислотності

76,00

91,20

9.

Визначення рН

55,00

66,00

10.

Визначення ботанічного складу торфів

666,67

800,00

11.

Визначення ступеню розкладу торфів

125,00

150,00

12.

Органолептичні показники сировини (торф, сапропель, компост, леонардит, буре вугілля тощо)

55,00

66,00

13.

Органолептичні показники  препаратів гумінової природи

55,00

66,00

14.

Визначення буферної ємності сировини та препаратів  гумінової природи

158,33

190,00

15.

Визначення масової частки  нерозчинного залишку

66,67

80,00

16.

Визначення жорсткості води

55,00

66,00

 

Дослідження біологічної активності

 

17.

Визначення біологічної активності препаратів та сировини за впливом їх на енергію проростання насіння (редиска або ячмень)

375,00

450,00

18.

Визначення рістстимулюючої активності препаратів та сировини за корінцевим тестом (кресс-салат)

416,67

500,00

19.

Оцінка впливу препаратів та сировини на біопродуктивність рослин за масою проростків (дослід у стаканчіках з піском або з присипанням)

500,00

600,00

20.

Оцінка впливу препаратів на біопродуктивність рослин у водній культурі за масою проростків , корінців та біомасою (ячмінь або озима пшениця)

541,67

650,00

21.

Оцінка впливу препаратів  на біопродуктивність- дріжжевий тест

500,00

600,00

 

Токсикологічні дослідження

 

22.

Оцінка гострої токсичності- тест з Paramecium caudatum

183,33

220,00