Міжнародна науково-практична конференція (20-22 лютого 2008 р.)


 

ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ЗАСТОСУВАННЯ ГУМІНОВИХ

РЕЧОВИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

МАТЕРІАЛИ

Міжнародної науково-практичної конференції,

присвяченої 100-річчю від дня народження проф. Л.А. Христєвої

 

20-22 лютого 2008 р.   

ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS

OF HUMIC SUBSTANCES APPLICATION

IN AGRICULTURE

 

MATERIALS

of International Scientificand Practical Conference,

dedicated to 100 years from prof. L.A. Christeva’s day of birth

 

February 20-22, 2008

 


ЗМІСТ


1. 

 

 

2. 

           

3. 

 

 

4. 

 

 

5.

  

 6. 

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10. 

Життєвий шлях та творчий спадок професора Лідії Асенівни Христєвої

 

Хронологічний покажчик публікацій професора Л.А.Христєвої

                 

Хронологічний покажчик наукових праць учнів та послідовників Л. А. Христової у ДДАУ

 

 Досягнення та перспективи застосування гумінових речовин у сільському господарстві (пленарні доповіді)

 

Джерела та технології отримання гумінових препаратів

                    

Технології та перспективи застосування гумінових речовин у рослинництві

 

Практика застосування гумінових препаратів у сільському господарстві     

 

Фізіолого-біохімічні аспекти застосування гумінових речовин в медицині, ветеринарії та тваринництві            

 

Вплив біологічно активних речовин на обмінні процеси у живих організмів

 

Алфавітний покажчик авторів 

5

 

 

40

           

60 

 

 

69

 

 

99

  

 117 

 

 

165

 

 

183

 

 

253

 

 

325Повний зміст

Міжнародної науково-практичної конференції,

присвяченої 100-річчю від дня народження проф. Л.А. Христєвої

 20-22 лютого 2008 р.

 можна скачати нижче.


Download
ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.doc
Microsoft Word Document 12.6 MB